۱۴ شهریور, ۱۳۹۸

انجمن مفاخر و مشاهیر لنگرود سومین انجمن دراستان گیلان

انجمن مفاخر و مشاهیر شهرستان لنگرود به ریاست فرماندار محترم لنگرود و با حضور اعضای انجمن در دفتر فرماندار برگزار شد.
۱۴ شهریور, ۱۳۹۸

کارگروه ستاد اربعین شهرستان لنگرود به ریاست فرماندار لنگرود برگزار شد

کارگروه ستاد اربعین شهرستان لنگرود به ریاست شفقی، فرماندار لنگرود امروز (پنج شنبه، ۱۴ شهریور) در دفتر فرماندار برگزار شد.
۱۴ شهریور, ۱۳۹۸
مدیر کارگاه تولید سبد رضا سری:

بازیافت زباله علاوه بر درآمد مالی، کمک به محیط زیست است

مدیر کارگاه تولید سبد رضا سری گفت: بازیافت عبارت است از فرایند پردازش مواد مصرف شده به محصولات و مواد تازه به منظور جلوگیری از به هدر رفتن مواد سودمند بالقوه (ذخیره‌ای)، کاهش مصرف مواد خام، کاهش مصرف انرژی، کاهش آلودگی هوا حاصل از سوختن مواد و آلودگی آب‌ها حاصل از تدفین زباله‌ها در خاک به وسیلهٔ کاهش مقدار معمول زباله‌ها و کم کردن نشر گازهای گلخانه‌ای در مقایسه با تولید خالص.
۱۲ شهریور, ۱۳۹۸

دیدار بدون واسطه فرماندار با شهروندان لنگرودی در سه شنبه های هر هفته

ملاقات عمومی با مردم شهرستان به منظور رسیدگی به درخواست ها، مسایل و مشکلات شهروندان در محل فرمانداری برگزار شد.