۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۸

ممانعت از خروج چوب برای بقای صنعت چوب و پالت سازی گیلان

رئیس سازمان صمت گیلان با تأکید بر ممانعت از خروج چوب برای بقای صنعت چوب و پالت سازی گیلان گفت: صدور مجوزهای غیرمنطقی و بدون مطالعه در بخش پالت سازی و صنایع چوب استان، مشکلاتی ایجاد کرده و اجازه صدور مجوز جدید برای صنایع چوب و پالت سازی را نمی‌دهیم.
۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۸
عضو کمیسیون عمران مجلس:

دولت برای مهار گرانی‌ها هیچ برنامه مشخصی ندارد

عضو کمیسیون عمران مجلس تجدید نظر دولت در سیاست‌های تنظیم بازار را مورد تأکید قرار داد و گفت: دولت برای مهار گرانی‌ها هیچ برنامه مشخصی ندارد.
۶ اردیبهشت, ۱۳۹۸
فرماندار شهرستان شفت:

ضعف اطلاع رسانی دستگاه ها در حوزه اشتغال و رونق تولید پذیرفتنی نیست

محمدرضا محسنی در نشست کارگروه اشتغال سرمایه گذاری و بوم گردی این شهرستان افزود: ضعف اطلاع رسانی دستگاه ها در حوزه اشتغال و رونق تولید پذیرفتنی نیست.
۵ اردیبهشت, ۱۳۹۸

ضعف اطلاع رسانی در حوزه رونق تولید پذیرفتنی نیست

فرماندار شفت با بیان اینکه دستگاه های اجرایی و خدماتی باید گزارش عملکرد خود را در اختیار مردم قرار دهند، گفت: ضعف اطلاع رسانی دستگاه ها در حوزه اشتغال و رونق تولید پذیرفتنی نیست.