۱۴ خرداد, ۱۳۹۸
سخنگوی وزارت امورخارجه:

نگرانی عمیق ایران از تحولات اخیر سودان

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: عمیقاً نگران منازعه قدرت در سودان و تبدیل این کشور به صحنه منازعه محورهای خارجی هستیم.